Voorwaarden

Voorwaarden

1. Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna “Overeenkomst”) vormen een overeenkomst tussen u (hierna “u” of “Gebruiker”) en teknihall Service GmbH

en de daaraan gelieerde bedrijven (hierna gezamenlijk “GRUNDIG Bike”, “wij”, “ons” en “onze”). Deze Overeenkomst is van toepassing op alle gebruikers of browsers die toegang krijgen tot websites of applicaties van GRUNDIG Bike die verwijzen naar of gekoppeld zijn aan deze Overeenkomst.

 

Voordat u een account aanmaakt op de websites of applicaties van GRUNDIG Bike of gebruikmaakt van de diensten van GRUNDIG Bike, dient u alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen, in het bijzonder de voorwaarden met betrekking tot de kosten voor de Dienst, de toepasselijke wetgeving , de geschillenbeslechting, de disclaimer of beperking van aansprakelijkheid van GRUNDIG Bike, en uw rechten en verantwoordelijkheden. Ter informatie zijn deze voorwaarden vet gedrukt.

 

Als u op de betreffende website/applicatie op “Accepteren” klikt en/of een gebruikersaccount aanmaakt en gebruikt (hierna “Account”), wordt u geacht deze Overeenkomst te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan en bent u gebonden aan de algemene voorwaarden ervan. . Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, heeft u het recht om de GRUNDIG Services te verlaten en te beëindigen.

 

2. Nauwkeurigheid en beveiliging van gebruikersaccounts

 

2.1 Een account instellen

Wanneer u bepaalde delen van de websites of applicaties van GRUNDIG Bike bezoekt en gebruikt. inclusief maar niet beperkt tot https://grundig-bike.com/.

Nadat u uw account succesvol heeft aangemaakt, kunt u hiermee inloggen op verschillende GRUNDIG-fietswebsites of -applicaties zonder dat u opnieuw een account hoeft aan te maken.

2.2 Nauwkeurigheid van gegevens

De door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend verwerkt om uw identiteit te verifiëren en niet voor andere doeleinden. U verklaart en garandeert dat alle gebruikersinformatie die u ons verstrekt in verband met uw account en uw gebruik van GRUNDIG Bike Services actueel, volledig en accuraat is, en u stemt ermee in om dergelijke informatie indien nodig bij te werken, deze compleet en accuraat te houden door uw persoonlijke profiel bij te werken . U stemt ermee in dat u geen valse inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, een gebruikersnaam, afbeelding of profiel) zult indienen om opzettelijk en plausibel de identiteit van een andere persoon na te bootsen, ongeacht of dit een feitelijke of fictieve persoon is. Als wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat de door u verstrekte informatie niet actueel, volledig of nauwkeurig is, hebben wij het recht u de toegang tot de GRUNDIG Bike Services te ontzeggen. Meer gegevens vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring.

2.3 Accountbeveiliging

Mogelijk wordt u gevraagd een gebruikersnaam, wachtwoord en mogelijk andere informatie op te geven om uw account te beveiligen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord. U mag de gebruikersnaam of het wachtwoord van iemand anders niet gebruiken, uw gebruikersnaam of wachtwoord delen, of enig authenticatiemechanisme omzeilen waarbij u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie moet invoeren om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Services Get GRUNDIG Bike. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van het feit dat iemand anders uw account gebruikt, met of zonder uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die wij, onze dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers hebben geleden als gevolg van het gebruik van uw account door iemand anders.

 

 1. Privacybeleid en cookies

Door de diensten van GRUNDIG Bike te gebruiken, erkent u dat u ons privacybeleid (het “Privacybeleid” https://grundig-bike.com/pages/datenschutz-erklarung) hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan dit privacybeleid. .

Zoals gedetailleerder uitgelegd in het privacybeleid, gebruiken de GRUNDIG Bike-websites cookies om bepaalde gegevens van u te verzamelen. Voordat u de websites van GRUNDIG Bike gebruikt, dient u onze cookieverklaring zorgvuldig te lezen en te begrijpen.

 

 1. autorisatie

Door toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de GRUNDIG Bike Services, verklaart en garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en de bevoegdheid hebt om overeenkomsten aan te gaan onder de toepasselijke wetgeving. Als u de GRUNDIG Bike Services gebruikt namens een rechtspersoon, verklaart en garandeert u verder dat u bevoegd bent om te handelen en overeenkomsten aan te gaan namens een dergelijke rechtspersoon.

 

 1. Aankopen en betalingen

Als u een product koopt via de websites of applicaties van GRUNDIG Bike, wordt u gevraagd uw factuur- en verzendgegevens en uw creditcard- of debetkaartgegevens (elk een "Betaalkaart") op te geven, zodat we u de kosten en lasten in rekening kunnen brengen die verband houden met Voor uw aankoop kunnen kosten in rekening worden gebracht. U verklaart en garandeert dat u de geautoriseerde rekeninghouder bent voor elke betaalkaart die u indient via de websites of applicaties van GRUNDIG Bike, en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om de kosten van de Producten en eventuele belastingen op uw betaalkaart in rekening te brengen, verzend- en administratiekosten die aan u bekend worden gemaakt op het moment van aankoop.

 

Uw bestelling is een aanbod aan ons om de apparaten in uw bestelling te kopen. Wanneer u een bestelling plaatst om een ​​apparaat bij ons te kopen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en met daarin de details van uw bestelling (de “Bestelbevestigingse-mail”). De e-mail met de orderbevestiging is een bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen en vormt geen bevestiging van acceptatie van uw aanbod om het bestelde apparaat (de apparaten) te kopen. Pas dan accepteren wij uw aanbod en sluiten we het koopcontract af voor een U annuleert het door u bestelde apparaat wanneer wij het apparaat naar u verzenden en u per e-mail bevestigen dat wij het apparaat naar u hebben verzonden.

 

Als u ontevreden bent over een product dat u via de GRUNDIG Bike-websites of -applicaties hebt gekocht, kunt u het product binnen 15 dagen na de aankoopdatum in de originele verpakking aan ons retourneren voor terugbetaling van de aankoopprijs. Zie het "Retourbeleid" voor specifieke retourvoorwaarden.(https://grundig-bike.com/pages/after-sales-service-policy) U kunt een dergelijke terugbetaling aanvragen en starten door contact met ons op te nemen via de websites of applicaties van Contact GRUNDIG-fiets. Nadat de terugbetalingsperiode van 15 dagen is verstreken, kunt u alleen nog vertrouwen op de apparaten die onder onze garantie vallen.

 

Wij kunnen u naar eigen goeddunken toestaan ​​bepaalde apparaten te kopen via Amazon.com (“Amazon”) of via de betalingsverwerkingsdiensten van PayPal.com (“PayPal”). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Amazon en PayPal derde partijen zijn, zoals die term hieronder wordt gedefinieerd, en dat als u ervoor kiest om een ​​deel van uw aankoop via deze derde partijen te verwerken, uw aankoop onderworpen is aan de Servicevoorwaarden, het Privacybeleid, Het restitutiebeleid kan onderworpen zijn aan ander beleid en overeenkomsten van dergelijke derde partijen. Het is aan u om vertrouwd te raken met het beleid en de overeenkomsten van deze derde partijen.

 

 1. Licentie om de service te gebruiken

Op voorwaarde dat u deze Overeenkomst naleeft, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de GRUNDIG Bike Services voor uw persoonlijk gebruik.

Deze licentie omvat niet, en u mag niet:

Materiaal van de GRUNDIG Bike Services publiceren (inclusief opnieuw publiceren op een andere dienst), verkopen, verhuren of in sublicentie geven.

Om materiaal van de diensten van GRUNDIG Bike publiekelijk weer te geven.

Reproduceer, dupliceer, kopieer of exploiteer op andere wijze materiaal van de GRUNDIG Bike Services voor commerciële doeleinden.

Materiaal van GRUNDIG Bikes-services bewerken of anderszins wijzigen.

Materiaal van de diensten van GRUNDIG Bike opnieuw distribueren, tenzij het inhoud betreft die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie.

Tenzij anders vermeld, bezitten wij en/of onze licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op deGRUNDIG Bike Services en het materiaal op de GRUNDIG Bike Services, en alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn door ons voorbehouden.

 

 1. veronderstelling van risico; Uitgave

Door gebruik te maken van de GRUNDIG Bike-diensten aanvaardt u willens en wetens alle risico's. U stemt er vrijwillig mee in, namens uzelf, uw persoonlijke vertegenwoordigers en uw erfgenamen, GRUNDIG Bike en haar eigenaren, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, aangesloten bedrijven, consultants, vertegenwoordigers, sublicentiehouders, opvolgers, rechtverkrijgenden, moederbedrijven, dochterondernemingen en aangesloten bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot teknihall Service GmbH. (gezamenlijk “GRUNDIG Bike”) tegen claims, schade of verliezen als gevolg van persoonlijk letsel, schade aan eigendommen, onrechtmatige dood, emotioneel leed, verlies van privacy of andere schade of schade geleden door u of een derde partij als gevolg van uw gebruik van de GRUNDIG Bike Services.

 

 1. Verboden gedrag

Wij leggen bepaalde beperkingen op aan uw gebruik van de GRUNDIG Bike Services. Elke overtreding van dit artikel 8 kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties.

 

U mag de GRUNDIG Bike Services niet gebruiken op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de GRUNDIG Bike Services of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de GRUNDIG Bike Services aantast, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

 

U mag GRUNDIG Bike Services niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of bestaat uit (of daaraan gerelateerd is) naar) andere kwaadaardige computersoftware.

 

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met de GRUNDIG Bike Services zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

U mag het volgende niet doen op de GRUNDIG Bike Services, wat uitdrukkelijk verboden is: (a) het verstrekken van valse, misleidende of onnauwkeurige informatie aan ons of een andere persoon in verband met de GRUNDIG Bike Services; (b) zich voordoen als een andere persoon of anderszins een band, verbinding of associatie tot stand brengen met een persoon of entiteit; (c) toegang krijgen tot inhoud of gegevens die niet voor u bedoeld zijn, of inloggen op een server of account waartoe u geen toegang heeft; (d) proberen de kwetsbaarheid van de GRUNDIG Bike Services of een daarmee samenhangend systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie; (e) het gebruik van de GRUNDIG Bike Services door een andere gebruiker, host of netwerk verstoren of proberen te verstoren, inclusief (maar niet beperkt tot) door het indienen van malware of het misbruiken van softwarekwetsbaarheden; (f) het vervalsen, wijzigen of vervalsen van een netwerkpakket of protocolheader of metagegevens in verband met of bij verzending naar de GRUNDIG Bike Services (bijv. SMTP-e-mailheader, HTTP-header of Internet Protocol-pakketheaders); (g) het aanmaken van extra accounts om uw bedrijf (of dat van iemand anders) te promoten, of anderen daartoe aan te zetten; of (h) iemand betalen voor interacties op de GRUNDIG Bike Services.

 

U mag de diensten van GRUNDIG Bike niet gebruiken voor het verzenden of verzenden van ongevraagde commerciële communicatie.

 

U mag de diensten van GRUNDIG Bike niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

 1. Gebruikersinhoud

In deze Overeenkomst betekent de term “Uw Gebruikersinhoud” materiaal (inclusief, zonder beperking, tekst, afbeeldingen, audio, video en audiovisueel materiaal) dat u voor welk doel dan ook indient bij de GRUNDIG Bike Services.

U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van uw Gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent ons ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een ​​actie in te stellen wegens schending van deze rechten, op voorwaarde dat we geen actie zullen ondernemen wegens schending van de productrecensies die u plaatst zonder uw uitdrukkelijke verdere toestemming.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag de rechten van derden niet schenden en mag niet waarschijnlijk aanleiding geven tot juridische stappen tegen u, ons of een derde partij (in elk geval onder toepasselijk recht).

 

U mag geen Gebruikersinhoud indienen bij de GRUNDIG Bike Services die het onderwerp is of is geweest van een dreigende of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke juridische actie.

 

Wij behouden ons het recht voor om materiaal dat is ingediend bij de GRUNDIG Bike Services, is opgeslagen op onze servers of wordt gehost of gepubliceerd op de GRUNDIG Bike Services, te bewerken of te verwijderen.

 

Niettegenstaande onze rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot Gebruikersinhoud, zijn wij niet verplicht toezicht te houden op de indiening van dergelijke Inhoud bij de GRUNDIG Bike Services of de publicatie van dergelijke Inhoud op de GRUNDIG Bike Services.

 

 1. Geen garanties; Beperking van aansprakelijkheid

10.1 Geen garanties

Wij, namens ons en namens onze licentiegevers en leveranciers, wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot de GRUNDIG Bike Services, hetzij door de wet of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties van verkoopbaarheid. voor een bepaald doel, niet-inbreuk, titel of zekerheid, en eventuele garanties die voortkomen uit gebruik, gewoonte of handelspraktijken. Noch wij, noch onze licentiegevers of leveranciers garanderen dat de GRUNDIG Bike Services aan uw eisen zullen voldoen of dat de werking van de GRUNDIG Bike Services ononderbroken of foutloos zal zijn. Wij wijzen elke impliciete aansprakelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit de levering van de GRUNDIG Bike Services in overeenstemming met deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten, weglatingen, onderbrekingen, vertragingen, onrechtmatige daden, fouten, representaties of andere defecten die voortvloeien uit uit het niet leveren van de GRUNDIG Bike Services, ongeacht of dit veroorzaakt is door een handelen of nalaten of anderszins. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of vervolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving of inkomstenderving), ongeacht of deze wordt veroorzaakt door handelen of nalaten van ons, de GRUNDIG Bike Entiteiten of onze gebruikers of hun agenten. of vertegenwoordigers.

 

10.2 Uw verantwoordelijkheid voor verlies of schade; Back-up van gegevens.

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de GRUNDIG Bike Services op eigen risico is. U stelt ons of onze licentiegevers en leveranciers niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit uw toegang tot en/of gebruik van de GRUNDIG Bike Services, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade aan computers, mobiele apparaten, met name tablets en/of of smartphones, of data. De Diensten van GRUNDIG Bike kunnen bugs, fouten, problemen of andere beperkingen bevatten.

 

10.3 Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij of onze licentiegevers of leveranciers aansprakelijk jegens u voor claims die voortkomen uit uw gebruik van de GRUNDIG Bike Services, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele of gevolgschade, winstderving, verlies van gegevens of vertrouwelijke of andere informatie, verlies van privacy, kosten voor het verkrijgen van vervangende goederen of diensten, het niet nakomen van verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, goede trouw, redelijke zorg, nalatigheid of anderszins, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was, of advies of verklaringen aan ons of onze licentiegevers en leveranciers die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de GRUNDIG Bike Services. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit schending van de overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van actie. U gaat ermee akkoord dat deze beperking van aansprakelijkheid een redelijke risicoverdeling vertegenwoordigt en een fundamenteel onderdeel is van de overeenkomst tussen u en ons. Zonder deze beperkingen zouden de diensten van GRUNDIG Bike niet worden aangeboden.

 

10.4 Deelname aan disclaimers

De bovenstaande disclaimers, afstandsverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen beperken op geen enkele wijze andere garantiedisclaimers of andere aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn opgenomen in enige andere overeenkomst tussen u en ons of tussen u en onze licentiegevers en leveranciers. Sommige jurisdicties staan ​​de uitsluiting van bepaalde impliciete garanties of beperking van bepaalde schade niet toe, dus sommige van de bovenstaande disclaimers, afstandsverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Onze licentiegevers en leveranciers zijn beoogde derde begunstigden van deze disclaimers, afstandsverklaringen en beperkingen. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u via de GRUNDIG Bike Services of anderszins, zal de uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie wijzigen.

 

10.5 Geen advies

Niets in de diensten van GRUNDIG Bike vormt of is bedoeld als advies. Als u advies nodig heeft over een juridische, financiële of medische kwestie, dient u een geschikte professional te raadplegen.

 

 

 

 1. Toestemming om elektronische communicatie van ons te ontvangen

Door een account aan te maken en ons uw e-mailadres te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in om elektronische en andere communicatie van ons te ontvangen, zowel op korte termijn als periodiek, inclusief e-mailcommunicatie. Deze communicatie heeft betrekking op uw aankopen, uw verzoeken aan de Dienst, enz.

 

Daarnaast kunnen we informatie over de diensten van GRUNDIG Bike, aankomende promoties en andere informatie die voor u interessant kan zijn, verzenden of weergeven via het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt of op andere passende wijze, waarbij we altijd uw voorafgaande toestemming zullen verkrijgen om voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze promotionele e-maillijst door eenvoudigweg op de afmeldlink te klikken die is opgenomen in elke elektronische promotionele communicatie die we verzenden. Nadat u zich heeft afgemeld, sturen wij u geen verdere promotionele e-mails meer, maar kunnen wij indien nodig contact met u blijven opnemen voor de websites, applicaties, apparaten of diensten die u hebt aangevraagd.

 

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze lijst met promotionele teksten door T via sms te beantwoorden. Nadat u zich heeft afgemeld, sturen wij u geen verdere sms-berichten meer, maar kunnen wij contact met u blijven opnemen indien nodig voor de websites, applicaties, apparaten of diensten die u hebt aangevraagd.

 

 1. Intellectueel eigendom

U verklaart en garandeert dat u bij het gebruik van GRUNDIG Bike Services alle toepasselijke wetten zult naleven en de intellectuele eigendomsrechten van derden zult respecteren. Uw gebruik van GRUNDIG Bike Services is te allen tijde onderworpen aan auteursrechten en andere wetten op het gebied van intellectueel eigendom. U gaat ermee akkoord geen inhoud, gegevens of andere materialen te uploaden, plaatsen, verzenden, weergeven, uitvoeren of distribueren die inbreuk maken op de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten van derden.

 

12.1 Handelsmerken

GRUNDIG Bike, GRUNDIG en de bijbehorende logo's (gezamenlijk de 'Handelsmerken') zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van teknihall Service GmbH en worden door ons met toestemming gebruikt. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen, logo's en domeinnamen die verschijnen op, via of in verband met de GRUNDIG Bike Services kunnen handelsmerken zijn van derden. Noch uw gebruik van de GRUNDIG Bike Services, noch deze Overeenkomst verleent u enig recht, titel of belang in of voor handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen, logo's of domeinnamen van derden, of enige licentie om dergelijke merken te reproduceren of anderszins te gebruiken. U stemt ermee in dat alle goodwill in de Merken die voortvloeit uit uw gebruik van de GRUNDIG Bike Services berust bij de GRUNDIG Bike Entiteiten, en u stemt ermee in om alle goodwill over te dragen aan de GRUNDIG Bike Entiteiten. U zult op geen enkel moment het recht, de titel of het belang van de GRUNDIG Bike Companies in de Merken of hun geldigheid betwisten, of anderen daarbij helpen.

 

12.2 Auteursrechten

12.2.1 Alle inhoud en andere materialen die beschikbaar worden gesteld via de GRUNDIG Bike-diensten, in het bijzonder logo's, ontwerp, teksten, afbeeldingen en andere bestanden, evenals hun selectie, rangschikking en rangschikking, zijn eigendom van teknihall Service GmbH of eigendom van onze licentiegevers en leveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verleent uw gebruik van de GRUNDIG Bike Services of deze Overeenkomst u geen enkel recht, titel of belang in en op dergelijke materialen.

 

12.2.2 Kennisgeving van claims wegens inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat een van onze gebruikers, door het gebruik van onze Applicatie of Diensten, op onrechtmatige wijze inbreuk maakt op uw auteursrecht door ongeautoriseerd materiaal te plaatsen, en u wilt dat het vermeend inbreukmakende of ongeautoriseerde materiaal wordt verwijderd, kunt u verzoeken dat dergelijk materiaal wordt verwijderd. door:

(a) Stuur een schriftelijke kennisgeving naar onze aangewezen agent (zie hieronder) op het hieronder vermelde adres

teknihall Service GmbH

Levi-Strauss-Allee 10-12

63150 Heusenstamm

Duitsland

E-mail: support@grundig-bike.com

; of

(b) Stuur de schriftelijke kennisgeving per e-mail naar de Aangewezen Vertegenwoordiger. Wanneer u de e-mail verzendt, moet deze alle hieronder gevraagde informatie bevatten.

In overeenstemming met de Beperking van aansprakelijkheid voor inbreuk op auteursrecht op internet van de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (“DMCA”) moet de schriftelijke kennisgeving (de “DMCA-kennisgeving”) in essentie het volgende bevatten:

1.Uw handgeschreven of elektronische handtekening;

2. identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt, of, als de claim betrekking heeft op meerdere werken in de App of Diensten, een representatieve lijst van dergelijke werken;

3. identificatie van het materiaal op onze App of Diensten waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op uw auteursrecht en dat u door ons wilt laten verwijderen;

4.voldoende informatie om ons in staat te stellen het betreffende materiaal te lokaliseren (bijvoorbeeld de URL van het materiaal of het ID-nummer van het materiaal);

5. informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen (inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres);

6.een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht of een ander recht, zijn agent of de wet;

7.een verklaring dat de informatie in de melding juist is; En

8. Een verklaring dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of een ander recht waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt, of dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander recht.

Onze auteursrechtagent voor het ontvangen van DMCA-kennisgevingen is:

Juridische afdeling

teknihall Service GmbH

Levi-Strauss-Allee 10-12

63150 Heusenstamm

Duitsland

E-mail: support@grundig-bike.com

 

Houd er rekening mee dat uw verweer, inclusief uw contactgegevens, openbaar kan worden gemaakt aan de partij die de DMCA-kennisgeving tegen u heeft ingediend.

De DMCA staat ons toe de verwijderde inhoud te herstellen als de partij die de oorspronkelijke DMCA-kennisgeving heeft ingediend, geen rechtszaak tegen u heeft aangespannen binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van een kopie van uw tegenvordering.

Houd er rekening mee dat u op grond van Sectie 512(f) van de DMCA aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) als u willens en wetens een verkeerde voorstelling geeft van het feit dat materiaal of activiteit op de Applicatie of Services per ongeluk is verwijderd of uitgeschakeld.

 

12.2.3 Inhoud uploaden

Gebruikers hebben toegang tot inhoud op de GRUNDIG Bike-services. Deze inhoud kan gepaard gaan met het uploaden van inhoud (zoals links, profielgegevens en opmerkingen). U verklaart en garandeert dat alle inhoud die u uploadt of plaatst uw eigen creatie is of dat u over de noodzakelijke rechten, licenties en machtigingen beschikt om dergelijke inhoud in te dienen en ons wettig de noodzakelijke rechten op dergelijke inhoud te verlenen. U verklaart en garandeert verder dat u geen Inhoud zult uploaden die de rechten van derden schendt of die onwettig is om op uw locatie te bezitten of die onwettig zou zijn als deze op de Site wordt weergegeven of aangeboden om te downloaden. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, gebruikersregistratie te weigeren of te verwijderen of op andere wijze de toegang tot de Site te beperken.

 

Gebruikers kunnen links naar de diensten van GRUNDIG Bike uploaden en publiceren. Gelinkte websites vallen niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte website of enige link op een gelinkte website. Wij bieden uitsluitend links aan voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door ons van die website.

We begrijpen dat we niet kunnen garanderen dat bestanden die beschikbaar worden gesteld om te downloaden via de GRUNDIG Bike Services vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die besmettende of destructieve eigenschappen vertoont. Het is uw verantwoordelijkheid om passende veiligheidsmaatregelen en -procedures te handhaven om ervoor te zorgen dat alle bestanden die u via de diensten van GRUNDIG Bike ontvangt, vrij zijn van dergelijke besmetting.

 

 1. geschiktheid

Door de diensten van GRUNDIG Bike te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Overeenkomst redelijk zijn.

Als u deze niet passend acht, mag u geen gebruik maken van de diensten van GRUNDIG Bike.

 

 1. Andere partijen

De diensten van GRUNDIG Bike kunnen gekoppeld zijn aan diensten van derden (“Diensten van derden”), waarvan sommige met ons verbonden zijn en sommige niet. Wij hebben geen controle over de inhoud en prestaties van diensten van derden. We hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware of andere goederen of diensten, dat beschikbaar wordt gesteld via de Diensten van Derden, beoordeeld en kunnen dit ook niet controleren. Dienovereenkomstig geven wij geen verklaringen, garanties of onderschrijvingen met betrekking tot diensten van derden of de nauwkeurigheid, actualiteit, inhoud, geschiktheid, wettigheid of kwaliteit van de gegevens, materialen, goederen of diensten die beschikbaar zijn via diensten van derden. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af, en u stemt ermee in deze op zich te nemen, voor enige schade of andere schade die voor u of een derde partij kan ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van diensten van derden.

 

U aanvaardt dat wij als vennootschap met beperkte aansprakelijkheid er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen persoonlijke claim zult indienen tegen onze functionarissen of werknemers of tegen GRUNDIG Bike-bedrijven met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de GRUNDIG Bike Services.

 

Onverminderd de voorgaande paragraaf gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid in deze Overeenkomst onze functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers, evenals ons en de GRUNDIG Bike Entiteiten, zullen beschermen.

 

 1. Schadeloosstelling

Zonder de vrijwaringsbepalingen van deze Overeenkomst te beperken, gaat u (de “Vrijwarende Partij”) ermee akkoord om ons en de GRUNDIG Bike Entiteiten (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties, eisen, rechtszaken en andere procedures (elk “Claim” en gezamenlijk “Claims”), verdedigen, schadeloosstellen en schadeloosstellen, honoraria en kosten van advocaten, en verlenen ons de exclusieve controle over de verdediging van elke procedure, inclusief de selectie van raadslieden en eventuele daarmee verband houdende schikkingsonderhandelingen die voortkomen uit of verband houden met: (i) de relatie tussen u en ons, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie; (ii) uw schending van deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele verklaringen of garanties in deze Overeenkomst; (iii) uw toegang tot of gebruik van GRUNDIG Bike-diensten of -producten; (iv) uw verstrekking van informatie of andere gegevens aan ons of een van de Gevrijwaarden; (v) uw schending of vermeende schending van enige buitenlandse, binnenlandse, internationale, federale, staats- of lokale wet- of regelgeving; (vi) uw overtreding van Sectie 8 met betrekking tot het verboden gebruik van de GRUNDIG Bike Services en andere verboden activiteiten; of (vii) uw schending of vermeende schending van het auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten van derden.

Elk van de Gevrijwaarde Partijen heeft het recht, maar niet de verplichting, om, via een raadsman van hun eigen keuze, deel te nemen aan de verdediging van elke Claim waarvoor zij verplicht zijn elke en/of alle Gevrijwaarde Partijen te verdedigen, schadeloos te stellen of schadeloos te stellen. Partijen. U heeft niet het recht een claim te schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de relevante GRUNDIG Bike-bedrijven.

 

 1. Beëindiging

16.1 Beëindiging

Zonder enige andere bepaling van deze Overeenkomst te beperken, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder uitleg of aansprakelijkheid, het gebruik van de GRUNDIG Bike Services aan wie dan ook te weigeren om welke reden dan ook of zonder reden, inclusief maar niet beperkt tot schending of vermeende schending van enige verklaring, garantie of overeenkomst in deze Overeenkomst of enige toepasselijke wet- of regelgeving. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd als u een van de verklaringen, garanties of convenanten in deze Overeenkomst schendt. Een dergelijke beëindiging zal automatisch gebeuren en vereist geen actie van onze kant.

 

16.2 Gevolgen van beëindiging

Beëindiging van deze Overeenkomst beëindigt automatisch alle rechten en licenties die aan u zijn verleend onder deze Overeenkomst, inclusief alle rechten om de GRUNDIG Bike Services te gebruiken. In geval van beëindiging hebben wij het recht, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken alle Diensten en/of al uw persoonlijke gegevens en alle andere bestanden of gegevens die u aan ons heeft verstrekt of die anderszins verband houden met uw gebruik van de Diensten van GRUNDIG Bike uit onze systemen te worden verwijderd. Bij beëindiging moet u elk gebruik van GRUNDIG Bike Services staken.

Na beëindiging behouden wij ons het recht voor om alle maatregelen te nemen die wij nodig achten om uw ongeoorloofd gebruik van de GRUNDIG Bike Services te voorkomen.

 

16.3 Continuïteit

Bij beëindiging eindigen alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, behalve dat de volgende secties van kracht blijven na elke beëindiging van deze Overeenkomst: Secties 1-4 en 7-19.

 

17 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

17.1 Op dit contract is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en de normen van het internationale privaatrecht die ernaar verwijzen.

 

17.2 De contractpartijen gaan, voor zover de wet dit toelaat, akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbank op de statutaire zetel van de leverancier voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met deze overeenkomst.

 

 1. Uitleg

Alle kennisgevingen die krachtens deze Overeenkomst vereist of toegestaan ​​zijn, moeten schriftelijk gebeuren. Wij zullen alle kennisgevingen per e-mail bezorgen op het laatste e-mailadres dat de beoogde ontvanger ons heeft verstrekt. U stemt ermee in dat alle communicatie die u elektronisch van ons ontvangt, voldoet aan alle wettelijke vereisten dat deze schriftelijk moeten zijn. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft geregistreerd juist en actueel is, en de kennisgeving aan u wordt van kracht zodra wij een e-mail naar dat adres sturen. U moet elke kennisgeving aan ons doorgeven door de kennisgeving bij ons in te dienen op support@grundig-bike.com.

 

 1. Gemengd

19.1 Opdracht

Wij kunnen al onze rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. U mag uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.

 

19.2 Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

 

19.3 Geen afstandsverklaring

Een afstandsverklaring door een van beide partijen van een bepaling of voorwaarde of een schending van deze Overeenkomst in enig geval houdt geen afstand in van een dergelijke bepaling of voorwaarde of enige daaropvolgende schending.

 

19.4. Onafhankelijke aannemers

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en er is geen enkele relatie tussen een agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgever bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst.

 

19.5 Geen derde begunstigden

Er zijn geen derde begunstigden van deze Overeenkomst, met de volgende uitzonderingen: de Bedrijfspartijen, Gevrijwaarden en onze licentiegevers en leveranciers (voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst).

 

19.6 Gehele Overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen, samen met ons Privacybeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de GRUNDIG Bike Services en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van de GRUNDIG Bike Services.

 

19.7 Wijzigingen in de Overeenkomst

Als we besluiten de Overeenkomst te wijzigen, zullen we de wijzigingsdatum bovenaan de Overeenkomst bijwerken. Als de wijziging wezenlijk is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen in overeenstemming met artikel 18.

 

19.8 Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over onze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via support@grundig-bike.com .